Strategi og forretningsudvikling

PEST analysen

Analyse af faktorerne i en virksomheds uafhængige omverden. Modellen egner sig til at fremhæve muligheder og trusler i virksomhedens eksterne forhold.

Læs mere

Sådan laver du en PEST analyse

PEST analyse skabelon