Ledelse

Bestyrelse for begyndere

Få en kort introduktion til bestyrelser og læs bl.a. om bestyrelsens ansvar og pligter, dens opgaver og om hvad der er kutyme i forhold til aflønning af bestyrelsesmedlemmer.

Hvis din virksomhed har en bestyrelse, så er det den og ikke den administrerende direktør, der er den øverste ledelse. Ledelsen af virksomheden foregår selvfølgelig i et samarbejde mellem direktion og bestyrelse. Men bestyrelsen har magten til at afsætte direktionen og står ikke til ansvar overfor den adm. direktør, men overfor virksomhedens ejere, som afhængigt af virksomhedens konstellation, kan være anpartshavere, aktionærer eller den adm. direktør, hvis denne er ejerleder.

Ledelse

Bestyrelsens ansvar og pligt

Fordi bestyrelsen fungerer som virksomhedens øverste ledelse, har den også ansvar og pligt til at føre kontrol med forskellige ting i virksomheden. F.eks. skal bestyrelsen føre kontrol med direktionen og direktionens arbejde samt sikre, at direktionen udfører sit arbejde tilfredsstillende. Hvis dette ikke er tilfældet, kan bestyrelsen afsætte direktionen og ansætte en ny der er i stand til at klare opgaven.

Bestyrelsen fører bl.a. også tilsyn med virksomhedens bogføring og formueforvaltning.

Du kan læse meget mere om bestyrelsens ret og pligt i selskabslovens § 115.

Bestyrelsens opgaver

Som virksomhedens øverste ledelse er det bestyrelsens opgave at udstikke virksomhedens overordnede strategiske udvikling. Den daglige drift af virksomheden overlades til direktionen.

Helt overordnet varetager bestyrelsen følgende hovedopgaver:

  • Udstikke virksomhedens strategi og retning
  • Sikre at den aktuelle udvikling følger de lagte planer
  • Sikre at virksomheden altid har det rigtige kapitalberedskab i forhold til planerne
  • Sikre at ledelsen er rigtigt sammensat i forhold til de udfordringer og vækstplaner, som virksomheden står overfor.

(Kilde: Den effektive bestyrelse af: Kim Wiencken, Sørens J. Nielsen og Jacob Bratting Nielsen)

Typisk mødes en bestyrelse mellem 6 og 12 gange om året. På disse møder diskuteres virksomhedens udfordringer, situation og fremtidige strategi. Er virksomheden i krise, kan antallet af møder stige kraftigt og bestyrelsesmedlemmer kan i princippet indkaldes til møder hver dag, hvis det er nødvendigt.

Aflønning

Typisk modtager bestyrelsesmedlemmer en form for betaling for deres arbejdsindsats. Hvor stor og hvilken form den tager, afhænger meget af, hvilken virksomhed man er bestyrelsesmedlem i.

Iværksættervirksomheder og start-ups har typisk ikke de samme muligheder for aflønning som modne virksomheder, hvorfor bestyrelsesmedlemmer ofte ikke aflønne eller betales med ejerandele.

I veletablerede virksomheder betales bestyrelsesmedlemmer afhængigt af f.eks. virksomhedens økonomi og mængden af ansvar. Og der er stor forskel på beløbene, der spænder fra ca. kr. 30.000 om året til f.eks. Kurt Larsen, der er er bestyrelsesformand i transportkoncernen DSV, der i 2013 modtog 1,4 millioner kroner.

Bestyrelsesformanden får som regel dobbelt så meget som et almindeligt medlem og næstformanden 50% mere.

Relaterede emner

bestyrelse-for-begyndere_cover
Bestyrelse for begyndere
hvad-er-et-advisory-board_cover
Hvad er et advisory board?

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt