Forretningsudvikling

Sådan laver du en Cost-benefit analyse

Det er her, du viser hvilke (økonomiske) resultater virksomheden kan forvente, dit projekt giver. Det kan være ret simpelt at lave en cost benefit analyse, men den største udfordring er dog at sikre, at analysen er retvisende. En cost benefit analyse optræder ofte som en del af en business case.

Artiklen her identificerer de trin, der er nødvendige for at selvstændige og projektledere kan udarbejde en effektiv cost benefit analyse.

Forretningsudvikling

Hvad er en cost benefit analyse?

Cost benefit analysen bruges til at vurdere et projekts totale udgifter og indtægters forventede størrelse. På baggrund af analysen, kan virksomheden få et overblik over, om projektet er indsatsen værd. Hvis resultatet af denne sammenlignende analyse viser, at fordelene (indtægterne) er større end ulemperne (udgifterne), er der en god chance for, at projektlederen vælger at implementere projektet.

Overordnet består en cost benefit analyse af tre dele:

 1. Identifikation af potentielle udgifter – hvis projektet implementeres
 2. Identifikation af projektets potentielle indtægter
 3. En sammenlignende analyse, hvor udgifter fratrækkes indtægter, for at identificere om projektet kan forventes af give overskud.

Identifikation af udgifter

Det første du gør, er, at identificere og værdisætte alle de udgifter der er forbundet med dit projekt. For at få et retvisende billede af projektet er det vigtigt at identificere alle projektets potentielle udgifter. Det kan du gøre ved at følge disse punkter:

 1. Lav en liste over alle de monetære udgifter som opstår på baggrund af implementeringen. Gennem hele projektets levetid. Disse kan bl.a. inkludere: opstartsgebyrer, licenser, produktionsmaterialer, lønninger, uddannelse, rejseudgifter og mange flere.
 2. Lav en liste over alle de ikke-monetære udgifter som kan associeres med projektet. F.eks. tidsforbrug, tab af produktion på andre opgaver, potentielle risici og påvirkning af virksomhedens omdømme.
 3. Tildel krone og øre-værdier til de udgifter du har identificeret i de to foregående punkter. Det er vigtigt, at alle værdier opgives i nuværende værdi, for at sikre en ensartet prissætning over tid. Hvis det ikke er muligt at få adgang til realistiske priser, kan du konsultere markedstreds og industriundersøgelser for at finde sammenlignelige implementeringspriser.
 4. Læg alle forventede udgifter sammen for at finde den totale udgift.

Identifikation af indtægter

Som det næste skal du identificere og prissætte alle de fordele, som implementeringen af projektet forventes at ryste af sig. Følg disse punkter:

 1. Lav en liste over alle de indtægter ( i kroner og ører) som opstår på baggrund af implementeringen. Både under implementeringer og efterfølgende. Disse indtægter inkluderer f.eks. overskud fra salg af produkter og / eller services, øger investorkapital, lavere produktionsudgifter pg.a. forbedrede og standardiserede processer og øget produktionskapacitet.
 2. Lav en liste over de indtægter som projektet medfører, der ikke er økonomiske. F.eks. kortere produktionstid, forbedret driftsikkerhed og holdbarhed, større kundegrundlag, større markedsgennemtrængning, større kundetilfredshed og forbedret virksomheds- eller projektomdømme.
 3. Tildel krone og øre værdier til de indtægter du har identificeret i de to foregående punkter. Sørg også her for at opgive indtægterne i nutids-kroner.
 4. Læg alle forventede indtægter sammen for at finde den totale værdi.

Sammenhold udgifter og indtægter

Det sidste skridt i en cost benefit analyse er at afveje udgifter og indtæger, for at bestemme om det foreslåede projekt kan betale sig. Følg disse trin:

 1. Sammenlign de totale udgifter og indtægter. Hvis de totale udgifter er meget større end de totale indtægter, kan man konkludere, at projektet ikke er rentabelt.
 2. Hvis de totale udgifter og indtægter er nogenlunde lige store, kan det være en god idé at gennemgå cost benfit analysen igen. Ofte vil du opdage, at ikke alle ting er regnet med eller er nogle er tildelt forkert værdi. Dette er en ofte begået fejl i en cost benefit analyse.
 3. Hvis de toltale indtægter er større en de totale udgifter, kan du konkludere, at dit projekt potentielt set, er rentabelt og bør vurderes som et realistisk mulighed.

Konklusion

At udføre en cost benefit analyse er en værdifuld måde at vurdere fordele og ulemper ved et foreslået projekt. Hvis du er grundig i din udvælgelse af indtægter og udgifter og tillægger dem den rigtige værdi, er en cost benefit analyse en præcis måde at afgøre, om et givent projekt er din virksomheds tid og energi værd.

Relaterede emner

virksomhedens-aarshjul_cover
Planlæg det kommende år med et årshjul
det-agile-manifest_cover
Det agile manifest
hvad-er-projektledelse_cover
Hvad er projektledelse?
gantt-diagram_cover
Gantt diagram

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt