Ledelse

Hvad er selvledelse og hvordan gør du?

Selvledelse er et forholdsvis nyt begreb indenfor ledelses- og organisationsteori, og det sætter ramme om en ledelsesform, hvor virksomheden giver frihed til medarbejderen og på den måde udviser tillid til dem. Selvledelse vil sige, at man leder sig selv.

I dette tema sætter vi fokus på selvledelse, og på hvordan du selv kan tilegne dig evnen til at blive mere selvledende, eller bruge metoderne til at gøre dine medarbejdere (mere) selvledende.

Ledelse

Yahoos nye topchef forbyder hjemmearbejde

For nylig kunne man læse, at den amerikanske søgeportal Yahoos nye topchef Marissa Mayer forbyder hjemmearbejde og kræver, at alle ansatte arbejder på kontoret. Argumentet er, at nogle af de bedste beslutninger og indblik kommer fra snakken på gangene og i kantinen, når man møder nye folk, og ved improviserede arbejdsmøder. Hurtighed, handlekraft og kvalitet bliver ofte ofret, når de ansatte arbejder hjemmefra. Hun gør det som et led i at redde Yahoos økonomi, og tanken er at samle kræfterne og styrke sammenhængskraften i virksomheden, så de arbejder sammen om at forbedre resultaterne.

Richard Branson, topchef i Virgin Group, kritiserer beslutningen på sin blog og siger, at den underminerer tilliden til, at medarbejderne faktisk får gjort deres arbejde, uden at ledelsen hele tiden skal kigge dem over skulderen. Virksomheden skal levere den rette teknologi til at kunne få fat i hinanden og bevare regelmæssig kommunikation, og på den måde opnå den rette balance mellem fjern- og kontorarbejde. Det gør ifølge Branson folk mere motiverede til at arbejde ansvarligt, hurtigt og med høj kvalitet.

Marissa Mayers beslutning møder både kritik og opbakning, og den har startet en diskussion om selvledelse, tillid og fleksibilitet rundt om i virksomhederne.

Er du klar til at lade dine medarbejdere være selvledende?

Det kræver god ledelse at lede selvledende medarbejdere. De har brug for ledere, der kan tænke personaleledelse og strategisk ledelse på en og samme tid. Anders Raastrup Kristensen, adjunkt ved CBS sætter i bogen Det grænseløse arbejdsliv – at lede de selvledende medarbejdere fokus på emnet. Bogens pointer summerer han op i artiklen ”Ingen selvledelse uden ledelse” (2012)

Han siger bl.a. i artiklen, at den der vil være god til at lede sig selv i det grænseløse arbejdsliv, skal blive mere bevidst om, hvordan man sætter rammen for det. Og for at kunne gøre det, har han brug for en ledelse, der kan sætte ord på arbejdsaktiviteter og opgaver, så det er til gavn for medarbejderen og for organisationen. Det er nødvendigt, at lederen fokuserer på arbejdsopgaverne, og holder medarbejderne skarpe på, hvordan de skaber værdi for organisationen, og hvordan medarbejderne kan bidrage til, at organisationen når sine strategiske mål. Medarbejderen skal også kende virksomhedens kerneopgaver og have forståelse for måden der drives forretning på. Det styrker ikke blot selvledelsen, men også sammenhængskraften i virksomheden, når alle arbejder sig i samme retning frem mod fælles mål i strategien. Og det er især vigtigt, når medarbejderne ikke sidder samme sted eller er på arbejde på de samme tidspunkter.

 

Hjemmearbejde kræver selvledelse

Når en virksomhed giver medarbejderne mulighed for at arbejde hjemme, spiller selvledelse en vigtig rolle. Anders Raastrup Kristensen påpeger i artiklen, at rammerne for arbejdslivet skal være fleksible, og medarbejderen skal have indflydelse. Arbejdstid og arbejdssted er nemlig ikke længere de vigtigste rammer om vores arbejdsliv. Rammerne om den selvledende medarbejders opgaver sættes derfor bedst i et samarbejde mellem leder og medarbejder. Løbende opstilles der mål for medarbejderen, så han kan holde sig på sporet og gøre de rigtige ting i arbejdet.

Selvledelse – helt grundlæggende

Selvledelse er et bredt begreb, som dækker over mange aspekter af dit personlige og professionelle liv. Når du vil blive bedre til at lede dig selv, skal du ifølge www.mindtools.com arbejde med flere områder, og for ikke at blande dem sammen, er det en god idé at fokusere på et ad gangen. Selvledelse er ikke noget man opnår med et trylleslag – det er en proces, som kræver tid og evnen til at arbejde målrettet. Selvledelse betyder grundlæggende, at du har kontrol over dig selv i alle situationer, og du arbejder dig bevidst og stabilt frem mod dine mål. Du kender dine mål og dit formål med det arbejde, du udfører. Du har disciplin, og du er fokuseret. I selvledelse ligger der også, at du har kontrol over dine følelser, impulsivitet og handlinger, og det er afgørende, når du vil opnå dine mål professionelt, men også privat.

Når du eller dine medarbejdere arbejder målrettet med selvledelse, er det nemmere at sætte rammerne for arbejdet. Selvledelse på jobbet, hvad enten det er på kontoret eller på din hjemmearbejdsplads, kræver netop disciplin, målrettethed, kontrol osv., og en måde at træne det på er ved at se på de følgende områder af dit personlige og professionelle liv:

1. Mål
Selvledelse starter med din personlige vision, om hvordan du gerne vil leve dit liv. En stærk vision om, hvor du gerne vil hen, giver dig styrken til at være disciplineret. Det er vigtigt at sætte sig både kort- og langsigtede mål, som du arbejder dig frem mod hver dag. Jo mere bevidst du er om, hvad du vil opnå på jobbet og privat, jo nemmere er det at bevæge sig frem mod målene med selvsikkerhed.

2. Holdninger og følelser
Dine holdninger og dine følelser spiller en stor rolle i selvledelse. Følelserne må ikke styre dig – du skal styre dine følelser.

Fokuser på noget positivt hver dag. Det kan være, at du har et job du holder af, eller at solen skinner på vej til arbejde.  Starter du dagen med en positiv tanke, vil det vare ved hele dagen.

Modstå fristelsen til at bebrejde dig selv, når noget går galt. Selv-sabotage er en hurtig og effektiv måde at bremse dig selv og dit potentiale på. Tænk i stedet på noget opmuntrende og godt eller måske på tidligere successer, når tingene ikke fungerer. Lær dig selv at vende negative tanker til positive.

Tip: se tema om positiv psykologi og lær hvordan du vender negative tanker til positive her > 

Den følelsesmæssige intelligens bliver forstærket, når du har kontrol over dine følelser. Du bliver mere bevidst om andre menneskers behov og følelser, og din viden om, hvordan dine følelser påvirker andre øges. Når du er god til selvledelse, så vil du naturligt være opmærksom på dine omgivelser, og du vil sikre, at dine følelser ikke har negativ indflydelse på andre mennesker.

3. Viljestyrke
Tænk tilbage på de gange, du har sat dig et mål, som du ikke har nået pga. manglende viljestyrke eller selvkontrol. Det er sket for os alle, og det fremkalder skuffelse over, at vi ikke kunne gennemføre.

Viljestyrke er en altafgørende del i selvledelse, fordi det driver dig til at handle, også selvom du tøver eller er usikker på den opgave, du står foran. Viljestyrke hjælper dig også frem mod at opnå dine mål.

Når du vil træne din viljestyrke, skal du sikre dig, at du både har rationelle og følelsesmæssige motiver med det, du vil opnå. Fx, hvis du vil stoppe med at surfe på internettet i din arbejdstid, kan det rationelle motiv være, at det er imod virksomhedens regler, og et følelsesmæssigt motiv kan være, at det er useriøst og dine kolleger respekterer dig mindre, når de kan se at du ”driver den af” frem for at arbejde.

4. Fokus
Fokus er også en af nøglerne til selvledelse. Hvor lang tid bruger du fx på nettet, på at tale med kolleger, eller på at hente kaffe i løbet af en arbejdsdag?

Start med at arbejde med din koncentration. Fokuser på en opgave af gangen. Du vil opleve, at du i starten ikke kan fokusere 100 % mere end én time af gangen, men hvis du lægger 15 min. til hver uge, så kan du arbejde dig frem mod to timers fokus på en opgave.

Tip: se hvordan du bliver bedre til at udnytte din arbejdstid effektivt og undgå overspringshandlinger her >

I arbejdet med selvledelse kombineret med en god forståelse for virksomhedens mål og strategi, får du sat dine arbejdsopgaver og –rutiner under lup for at kunne opnå de bedste resultater. En arbejdsdag med fokus på ro og overblik vil gøre det mere tilfredsstillende at gå på arbejde. Når du er blevet god til at lede dig selv, kan du nå mere og måske arbejde mindre. Du vil få plads til fordybelse og til at fokusere på det som er vigtigt.

Relateret materiale

cover_virtuel-moedeledelse
Online mødeledelse
transformationsledelse
Transformationsledelse: Sådan gør de bedste ledere 
de-mest-effektive-ledere-kolliderer-med-virksomhedens-kultur_cover
De mest effektive ledere kolliderer med virksomhedens kultur
cover_-saadan-faar-du-dine-medarbejdere-til-at-hoere-efter
Hvordan får man medarbejderne til at lytte

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt