Strategi og forretningsudvikling

TOWS

TOWS-matricen (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strenghts) er en overbygning på SWOT-modellen, og kan bruges til at finde virksomhedens strategiske udviklingsmuligheder. Overbygningen består i, at TOWS-matricen kombinerer SWOT-modellens faktorer på en ny og mere struktureret måde for at identificere strategiske tiltag og indsatsområder, som virksomheden kan handle på.

Start med at udfylde felterne, der stammer fra SWOT-modellen. Kombiner styrker med muligheder, svagheder med muligheder osv., så der herigennem identificeres en række strategiske muligheder for virksomheden. Elementerne i SWOT-analysen lægger rammerne omkring TOWS-matricen. De resultater, som man er kommet frem til gennem SWOT analysen sættes ind i matricen (markeret med rød i eksemplet her under). Selve TOWS-analysen består af 4 felter.

Maxi – maxi(SO): Maksimere stærke sider og maksimere muligheder (opportunities). Hvordan kan virksomheden bruge sine styrker for at udnytte mulighederne? Hvordan forfølger vi den mulighed, som passer til vores styrker?

Maxi – mini (ST): Maksimere stærke sider og minimere trusler. Denne strategi er baseret på at udnytte de stærke sider i virksomheden, der kan håndtere trusler i omverden. Hvordan kan virksomheden udnytte sine styrker for at undgå trulser? Hvordan bruger vi vores styrker til at modarbejde truslerne?

Mini- maxi(WO): Minimere svage sider og maksimere muligheder. Strategien går ud på at minimere virksomhedens svage sider, samtidig med at mulighederne maksimeres. Hvordan kan virksomheden bruge sine muligheder til at minimere eller overvinde svagheder? Kan vi overkomme vores svagheder ved at udnytte muligheder?

Mini – mini (WT): Minimere svage sider og minimere trusler. Dette felt er enhver virksomheds mareridt. Virksomheden står med nogle svage sider samtidig med, at den er konfronteret med trusler. Virksomhedens eksistens kan være truet. Hvordan kan virksomheden minimere svagheder og undgå trulser? Hvordan kan vi sikre os, at vores svagheder ikke gør os yderligere følsomme over for trusler?

TOWS Model

Download TOWS skabelonen her >