Ledelse

Partnerskabsaftale

Kræver udviklingen af dit drømme-produkt en ny teknik, kreativ ekspertise eller specialviden, som du eller din virksomhed ikke selv har? Er du klar til at gå nye veje og indgå i et partnerskab, kan du få adgang til lige netop det, du mangler for at komme i gang med udviklingen.

Partnerskaber er et samarbejde mellem to eller flere parter, hvor der skabes noget parterne ikke kunne skabe selv.

Et godt partnerskab kendes ved, at der er en fælles vision og mål mellem parterne. Det skal være klart, hvad de hver især får ud af det, og gevinsten behøver ikke være den samme for begge parter, men der bør altid være et kendskab til hinandens ønskede udbytte af partnerskabet.

Partnerskaber rejser spørgsmål vedrørende ejerskab, varighed og opsigelse af forholdet, teknologioverførsel, konkurrence, opdeling af overskud og omkostninger, og mange andre juridiske forretningsspørgsmål. Det anbefales derfor, at partnere laver en partnerskabsaftale, hvor fælles mål og visioner for samarbejdet er nedskrevet. En partnerskabsaftale bør som minimum indeholde følgende:

Ledelse

 

Partnere:

Beskrivelse af de forskellige parter, der indgår partnerskabsaftalen. Her er nogle eksempler på, hvad man kan lade indgå i beskrivelserne.

 • Vision
 • Mission
 • Historie og organisering
 • Særlige faktorer, der er vigtige for partnerskabet, så som successer, resultater mm.
 • Kontaktinformation

Vision og mål for partnerskabet:

 • Hvad er partnernes baggrund og motivation for at indgå partnerskabet?
 • Hvad ønsker parterne at opnå sammen?
 • På hvilke specifikke områder ønsker partnerne at arbejde sammen?

Forhold:

 • Hvordan vil parterne beskrive forholdet? (fx lang- eller korttidsaftale, udviklingssamarbejde).

Gensidige bidrag / merværdi:

 • Hvem tilfører hvad til samarbejdet? (uddannelse, kontakter til netværk, teknisk assistance).
 • Hvordan finansieres aftalen? Skal der tilføres midler i intervaller?
 • Hvad får parterne hver især ud af partnerskabet? Hvilken udvikling forventer de hver især at se?

Rettigheder og forpligtelser:

 • Hvem har hvilke rettigheder og forpligtelser i partnerskabet? Er alle rettigheder og forpligtelser gensidige? (fx hvem har retten til at ansætte folk eller træffe strategiske beslutninger? Hvem forpligter sig til at videregive interne dokumenter eller økonomiske oplysninger?)
 • I hvilken grad skal partnerne informere hinanden om beslutninger og handlinger?
 • Hvem kan tage beslutninger, der omhandler selve partnerskabets opbygning?
 • Hvilke retningslinjer er der for kommunikationen? Hvem skal involveres i hvilke informationer?
 • Hvordan løses konflikter eller uoverensstemmelser i partnerskabet?

Tidsramme

 • Hvor længe løber aftalen?
 • Hvornår og hvordan fornys partnerskabsaftalen?

Sikring af at partnerskabet forløber som aftalt

 • Hvordan vil partnerne sikre at aftalen overholdes og bliver brugt som afsæt for partnerskabets udvikling?
 • Vil man indsamle dokumentation for, at partnerskabet opfylder aftalen? Eller løbende evaluere på gode og dårlige oplevelser?

Se mere om partnerskaber her:
Tema > Partnerskaber
Video > Partnerskaber (1/2)

Kilde:
http://bygpartnerskaber.dk/
http://www.cisu.dk

Relateret materiale

selvledelse_cover
Hvad er selvledelse og hvordan gør du?
cover_cybersikkerhed-og-hjemmearbejde
Cybersikkerhed og hjemmearbejde: Hvad skal jeg som medarbejder være opmærksom på?
taenkudafboksen-cover
Leder: Tænk ud af boksen
cover_new-ways-of-working
New ways of working 

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt